Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2020

 

Der indkaldes til generalforsamling

Søndag d. 6.9. 2020 kl. 10.00 i Møllestuen Gilleleje Hallen

Bøgebakken 19C

Der vil også blive et fordrag om Nabohjælp.

 

 

 

--------------------------------ARKIV---------------------------------

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2019

 

Generalforsamling søndag den 26. maj 2019 kl. 10:00.

 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 26. maj 2019, kl. 10.00 i Gilleleje gamle Posthus Stationsvej 6 3250 Gilleleje.

Der er Parkerings pladser, ved kulturhuset og ved hallen.  

Der serviceres kaffe, rundstykke med pålæg, øl og vand.

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægter § 5 som følger:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.    Indkomne forslag.

5.    Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

  Bestyrelsen indstiller til at man fastholder kontingent.

6.    Valg af formand.        Ronny Iversen - nyvalg 

7.    Valg af bestyrelsen.  Lars Rasmussen  

        Bjarne Rasmussen     

8.    Valg af bestyrelsessuppleanter.

        Morten Nielsen

       Nyvalg  

9.    Valg af revisorer og revisorsuppleant.

  Revisorer

   Niels Leer

   Jan Peter Rasmussen     modtager genvalg

Revisorer suppleant

    Leif Prüter                    

10.    Eventuelt.

Indkomne forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsen Vegne

Med venlig hilsen

Ronny Iversen

Formand

Der vil i år være skærpet opmærksomhed på om deltager har betalt kontingent, det er alene grundejere som har betalt forfaldent kontingent som har stemmeret.

 

 

-------------------------ARKIV---------------------

 

GENERALFORSAMLING 2018

 

Generalforsamling søndag den 10. juni 2018 kl. 10:00.

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 10. juni 2018, kl. 10.00 i Gillelejehallen, Bøgebakken 19 3250 Gilleleje.   

BÆMÆRK Der serviceres alene øl og vand.

 

 Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægter § 5 som følger:

1.    Valg af dirigent. 

2.    Formandens beretning. 

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4.    Indkomne forslag. 

5.    Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent. 

    Bestyrelsen indstiller til at man fastholder kontingent. 

6.    Valg af formand.   

              Ronny Iversen           modtager genvalg. 

7.    Valg af bestyrelse. 

            Tommy Vesterskov     modtager genvalg  

            John Thomsen            modtager genvalg. 

8.    Valg af bestyrelsessuppleanter. 

            Svend Erik Jensen     modtager genvalg 

            Morten Nielsen         modtager genvalg  

9.    Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

    Revisorer 

            Niels Leer                      modtager genvalg 

            Jan Peter Rasmussen     modtager genvalg 

Revisorer suppleant 

            Leif Prüter                    modtager genvalg 

10.    Eventuelt. 

Indkomne forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsen Vegne 

Med venlig hilsen

Ronny Iversen 

Formand

 

Der vil i år være skærpet opmærksomhed på om deltager har betalt kontingent, det er alene grundejere som har betalt forfaldent kontingent som har stemmeret.

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------ARKIV--------------------------------------------------

 

GENERALFORSAMLING I LYSHØJ GRUNDEJERFORENING 2017

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 21. maj 2017, kl. 10.00 i Pyramiden, Flygelstuen, Vesterbrogade 54 3250 Gilleleje.

 

 Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne § 5 som følger:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 4. Indkomne forslag. (se nedenunder)

 • Beslutning om tilføjelse til vores eksisteret deklaration v/forslag vedlagt

 

 1. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

 2. Valg af formand.

           - Ronny Iversen modtager genvalg.

 

 1. Valg af bestyrelse.

 

 • Birger Kruse modtager genvalg

 • Flemming Jensen modtager ikke genvalg.

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter.

        .  Svend Erik Jensen modtager genvalg

 • Morten Nielsen modtager genvalg

 

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

 

    Revisorer

 

 • Niels Leer modtager genvalg

 • Jan Peter Rasmussen modtager genvalg

 

Revisorer suppleant

 • Leif Prüter modtager genvalg

 1. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

                                                          Ronny Iversen

                                                               Formand

 

 Forslag til generalforsamlingen

Motivation for forslaget

 

Den tinglyste deklaration vedr. Lyshøj Grundejerforening, lyst den 18.04. 1966, stipulerer på en klar måde Grundejerforeningens bestemmelser. Det har dog vist sig, at enkelte grundejere har haft svært ved at holde sig til de klare bestemmelser.

Derfor fremsender bestyrelsen en yderligere præcisering af regelsættet og opfordrer hermed generalforsamlingen til at bakke op om forslaget.

FORSLAG TIL TILLÆG TIL DEKLARATIONEN

 

Tillæg til deklaration tinglyst 18.04.1966

Lyshøj Grundejerforening har på generalforsamling den ___________ besluttet, at det er tilladt at opføre et anneks på grunden til overnatning.

 

Dette tillæg til den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 18. april 1966 fastsætter de nærmere vilkår for opførsel og brug af anneks på grunden.

1. Samtlige ejendomme under grundejerforeningens område er omfattet af nærværende tillæg til den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 18. april 1966, hvori der står, at der på enhver parcel kun må opføres en beboelsesbygning. En beboelsesbygning defineres som en bygning med toilet, bad og køkkenfaciliteter.

2. Opføres der et anneks med primær brug til overnatning på grunden, må dette  alene bestå af opholdsrum, wc/bad. Der må i opholdsrummet ikke etableres vask med afløb.

3. Annekset må ikke anvendes til separat udlejning, dvs. annekset må kun udlejes i sammenhæng med hovedhuset.

4. Påtaleret har Lyshøj grundejerforening .

5. Enhver grundejer er pligtig at tåle arbejde med dræn og de dermed forbundne ulemper.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på samtlige matrikelnumre under  LYSHØJ GRUNDEJERFORENINGEN, der er omfattet af den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 18. april 1966.

 

 ----------------------------ARKIV-----------------------

 

 

Generalforsamling 2016

Søndag den 29. maj kl. 10:00, Pyramiden Flygelstuen, Vesterbrogade 54 3250 Gilleleje.

(Bemærk nyt sted, men fortsat kaffe, the og morgenbrød)

Hermed skal bestyrelsen jf. grundejerforeningens vedtægter indkalde medlemmerne til ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af Kasserer.

 Niels Leer modtager ikke genvalg.

7. Valg af bestyrelse.

John Thomsen Modtager genvalg.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Svend Erik Jensen og Morten Nielsen, begge modtager genvalg

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Leo Clausen modtager ikke genvalg og Jan Peter Rasmussen og Suppleant Leif Prüter

10.     Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

På Bestyrelsens Vegne

 

Ronny Iversen

Formand

 ______________________________________________________________

ARKIV

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening  søndag den 28. juni 2015, kl. 10.00 på Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

  

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne § 5 som følger:

 

 1.  Valg af dirigent.

 2.  Formandens beretning.

 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 4.  Indkomne forslag.

  4.a     Forslag fra bestyrelsen om snerydning i området.

 5.  Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

 6.  Valg af formand.

   Erik Storm Andersen modtager ikke genvalg.

 7.  Valg af bestyrelse.

   Birger Kruse og Flemming Jensen er på valg og modtager genvalg.

 8.  Valg af bestyrelsessuppleanter.

 9.  Valg af revisorer og revisorsuppleant.

 

      10.     Eventuelt.

 

 

 

Med venlig hilsen 

Erik Storm Andersen

Formand

 

 

___________________________________

 

ARKIV

Ekstraordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening

 

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 29. juni 2014, kl. 10.00

på Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:

1.: Ændring af foreningens vedtægter.

1.a: ændring af foreningens vedtægter.

1.b: ændring af foreningens vedtægter for vejfond.

1.c. ændring af foreningens vedtægter for drænfond.

1.d: ændring af foreningens ordensreglement.

 

Der henvises til vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære generalforsamling den 1. juni 2014 samt det medsendte referat med dettes efterfølgende bemærkning.

 

 

Gilleleje den 11. juni 2014

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening 2014

 

 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 1. juni 2014, kl. 9.00 – 12.00 på Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

 

Bemærk tidspunktet og at generalforsamlingen er røgfri!

 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægternes § 6:

 

1.: Valg af dirigent

 

2.: Formandens beretning

 

3.: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

4.: Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år

 

5.: Indkomne forslag:

 

5.a: ændring af foreningens vedtægter

 

5.b: ændring af foreningens vedtægter for vejfond

 

5.c: ændring af foreningens vedtægter for drænfond

 

5.d: ændring af foreningens ordensreglement

 

6.: Asfaltering af Egernvej    

 

7: Valg til bestyrelsen. På valg er Niels Leer og John Thomsen. Begge er villige til genvalg.

 

8.: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Svend-Erik Jensen er villig til genvalg.

 

9.: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

10.: Forelæggelse af foreningens hjemmeside

 

11.: Eventuelt

 

Vedhæftet indkaldelsen er fire forslag om en modernisering af foreningens vedtægter, vejfond, drænfond og ordensregler. Forslagene er gennemarbejdet af et særligt nedsat udvalg. Bestyrelsen indstiller hermed forslagene til vedtagelse på generalforsamlingen.

 

 

 

Gilleleje den 17. Maj 2014

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

 

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING 2013

 

Søndag d.30.juni 2013 kl.:9.30

 

Det bedes bemærket, at Generalforsamlingen

afholdes på PASSEBÆKGAARD, 1'sal og er RØGFRI.

 

Dagsorden i.h.t- vedtægternes §6.

 

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

  a. ændriag af foreningens vedtægter

  b. ændring af foreningens vedtægter for vejfond

  c. ændring af foreningens vedtægIer for drænfond

  d. ændring af foreningens ordensreglement

5. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende år

6. valg til bestyrelsen. På valg er Erik storm , Leif Prtter og Birger Kruse, Erik Storm, og Birger er begge villige til genvalg.

7. valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 2 reevisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Et forsiag fra bestyrelsen vedr. modernisering af foreningens vedtægter og ordensreglement vil blive omdelt i medlemmernes postkasse.

Gilleleje d. 9.juni 2013

BESTYRELSEN