Bestyrelsen

  Bestyrelsen 2021

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsens fælles e-mail:

                               mail@lyshojgrundejer.dk

Når du skriver til denne mailadresse, vil de 5 bestyrelsesmedlemmer + de 2 suppleanter alle samtidigt modtage din mail. Normalt vil en henvendelse blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis din henvendelse ikke kræver et bestyrelsesmøde og ikke er akut, kan du forvente et svar indenfor 7 dage. Hvis det drejer sig om en akut henvendelse, kan du medsende telefon nr., og én fra bestyrelsen vil kontakte dig hurtigst muligt. 

 

BESTYRELSE 

2021

 

 

På valg

Suppleant

Birger Kruse  

Lyshøjvej 18

 

 

Næstformand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

 

2022

Kasserer

Niels Leer 

Sikavej 64

 

 

medlem

Vibeke Røhr Lauritzen 

 

 

 

Medlem

Michael Zimmermann

 

 

 

medlem

Bjarne Rasmussen 

Lyshøjvej 10

Hvert år

Hvert år

2nd Suppleant

Marianne Malik

Lyshøjvej 5

Hvert år

Hvert år

                           Suppleant          John Thomsen 

 

 

REVISORER

2021

 

 

På valg

På valg

Revisorsuppleant

 

Susanne Lind

 

 

 

Hvert år

Hvert år

Revisor

 

Jan Peter Rasmussen 

 

 

Rensdyrvej 6

Hvert år

Hvert år

Revisor

 

Leif Prüter

 

 

Egernvej 8

Hvert år

Hvert år

 

Redaktør Hjemmeside

Jan Peter Rasmussen 

Rensdyrvej 6

 

 

 

————————-----------------------------------------———Bestyrelse arkiv-----------————————----------

 

   

BESTYRELSE

2019

 

Formand

Lars S. Rasmussen

Sikavej 72

Næstformand

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Medlem

Mikkjal Poulsen

Rensdyrvej 3

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 9

Suppleant

Bjarne Rasmussen

Lyshøjvej 12

REVISORER

2019

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2018

 

Formand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Næstformand

Sven-Erik Jensen

Egernvej 12

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Medlem

Lars S. Rasmussen

Sikavej 72

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 9

Suppleant

Bjarne Rasmussen

Lyshøjvej 12

REVISORER

2018

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2017

 

Formand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Næstformand

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Medlem

Lars S. Rasmussen

Sikavej 72

Suppleant

Sven-Erik Jensen

Egernvej 12

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 9

REVISORER

2017

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2016

 

Formand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Næstformand

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Flemming Jensen

Rensdyrvej 10

Medlem

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Suppleant

Sven-Erik Jensen

Rensdyrvej 8

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 8

REVISORER

 

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2015

 

Formand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Næstformand

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Flemming Jensen

Rensdyrvej 10

Medlem

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Suppleant

Sven-Erik Jensen

Rensdyrvej 8

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 8

REVISORER

2015

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2014

 

Formand

Erik Storm Andersen

Rensdyrvej 15

Næstformand

John Thomsen 

Rensdyrvej 19

Kasserer

Niels Leer

Sikavej 64

Sekretær

Flemming Jensen

Rensdyrvej 10

Medlem

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Suppleant

Sven-Erik Jensen

Egernvej 12

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 9

REVISORER

2014

 

Revisor

Leo Clausen

Rensdyrvej 5

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8