Vedtægter for drænfond

Drænfond vedtægter

 

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

vedtægter for

LYSHØJ DRÆNFOND

 

 

1. 

Drænfonden er oprettet og vedtaget på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening den 14. juni 2009.

2. 

Drænfondens formål er at tilsikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse i forbindelse med områdets dræning. Området er Lyshøj Grundejerforenings medlems- og administrationsområde som beskrevet i foreningens vedtægter.

3. 

Bidrag til Drænfonden fastsættes hvert år på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening og opkræves sammen med kontingentet til foreningen. I forbindelse med særligt store udgifter kan der opkræves ekstraordinært bidrag efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.

4. 

Såfremt der ikke udarbejdes særligt regnskab for drænfonden, skal drænfondens tal fremgå som særskilte poster på regnskabet for Lyshøj Grundejerforening.

5. 

Forslag vedrørende drænfonden, som ønskes behandlet på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

6. 

Ændring af disse vedtægter kan kun ske hvis 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede grundejere stemmer for ændringerne.

 

● Vedtaget på generalforsamlingen den 14 juni 2009

● Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2014