Bestyrelsen

  

Bestyrelsen 2022-23

 

Bestyrelsen kontaktes på bestyrelsens 

fælles e-mail: mail@lyshojgrundejer.dk

 

Når der skrives til denne mailadresse, vil 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter alle samtidigmodtage mailen. Der sendes et AUTOSVAR der bekræfter modtagelsen af den sendte mail. Normalt vil en henvendelse blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hvis din henvendelse ikke kræver et bestyrelsesmøde og ikke er akut, kan du forvente et svar indenfor 7-14 dage. Hvis det drejer sig om en akut henvendelse, kan du medsende telefon nr., og én fra bestyrelsen vil kontakte dig hurtigst muligt.

 

BESTYRELSE

2022-23

 

Medlem

Michael Zimmermann  

Rensdyrvej 29

Medlem

Vibeke Lauritzen

Egernvej 13

Medlem

John Thomsen

rensdyrvej 19

Medlem

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Medlem

Niels Leer

Sikavej 64

1st Suppleant

John Thomsen

Rensdyrvej 19

2nd Suppleant

 

 

 

REVISORER

 

 

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor

Leif Prüter

Egernvej 8

Revisor Suppleant

Susanne Lind

Sikavej 72

 

Redaktør Hjemmeside

Jan Peter Rasmussen 

Rensdyrvej 6

 

 

 

--------------------------------------------------Arkiv----------------------------------------

 

BESTYRELSE

2020-2021

 

Formand

Birger Kruse  

Lyshøjvej 18

Næstformand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Kasserer

Niels Leer 

Sikavej 64

Sekretær

Gry Høeg Nielsen

Egernvej 1

Medlem

Henning Klostergaard

Rensdyrvej 20

Suppleant

Bjarne Rasmussen 

Lyshøjvej 10

Suppleant

Marianne Malik

Egernvej 2

REVISORER

 

 

Revisor

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

 

 

 

 

         

 

 

————————-----------------------------------------———Bestyrelse arkiv-----------————————----------

 

   

BESTYRELSE

2019

 

Formand

Lars S. Rasmussen

Sikavej 72

Næstformand

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Medlem

Mikkjal Poulsen

Rensdyrvej 3

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 9

Suppleant

Bjarne Rasmussen

Lyshøjvej 12

REVISORER

2019

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2018

 

Formand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Næstformand

Sven-Erik Jensen

Egernvej 12

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Medlem

Lars S. Rasmussen

Sikavej 72

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 9

Suppleant

Bjarne Rasmussen

Lyshøjvej 12

REVISORER

2018

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2017

 

Formand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Næstformand

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Medlem

Lars S. Rasmussen

Sikavej 72

Suppleant

Sven-Erik Jensen

Egernvej 12

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 9

REVISORER

2017

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2016

 

Formand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Næstformand

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Flemming Jensen

Rensdyrvej 10

Medlem

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Suppleant

Sven-Erik Jensen

Rensdyrvej 8

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 8

REVISORER

 

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2015

 

Formand

Ronny Iversen

Lyshøjvej 12

Næstformand

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Kasserer

John Thomsen

Rensdyrvej 19

Sekretær

Flemming Jensen

Rensdyrvej 10

Medlem

Tommy Vesterskov

Rensdyrvej 8

Suppleant

Sven-Erik Jensen

Rensdyrvej 8

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 8

REVISORER

2015

 

Revisor

Niels Leer

Sikavej 64

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8

 

BESTYRELSE

2014

 

Formand

Erik Storm Andersen

Rensdyrvej 15

Næstformand

John Thomsen 

Rensdyrvej 19

Kasserer

Niels Leer

Sikavej 64

Sekretær

Flemming Jensen

Rensdyrvej 10

Medlem

Birger Kruse

Lyshøjvej 18

Suppleant

Sven-Erik Jensen

Egernvej 12

Suppleant

Morten Nielsen

Rensdyrvej 9

REVISORER

2014

 

Revisor

Leo Clausen

Rensdyrvej 5

Revisor

Jan Peter Rasmussen

Rensdyrvej 6

Revisor Suppleant

Leif Prüter

Egernvej 8