Driftsbudget 2022

 

 

 --------------------------------------------arkiv-----------------------------------------------------


 Driftsbudget 2019

For perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019

                                    Foreningen                       Vejfond                         Drænfond        

Indtægter:

Kontingent                    kr. 12.400                       kr. 29.925                     kr.  29.450

Rente og udbytte           -        600        -                           0       -                           0

 I alt                             kr. 13.000                        kr. 29.925                     kr.  29.450

 

Udgifter:

Generalforsamling         kr.   2.500                              --                                  --   

Forsikr, kontingent         -     2.000                             --                                  --    

Administration               -     3.500                             --                                  --

Hjemmeside, kontorart   -    1.000                             --                                  --

Andet                            -     1.500                             --                                  --

I alt                               kr. 10.500                             --                                  --

Snerydning                                                        kr.  5.000                               --

Tjæring af revner                                              -    3.500                                --

Skilte og materialer                                           -    1.000                               --

I alt                                                                  kr.  9.500                               --

Spuling af drænrør                                                                               kr.   5.000

Andet                                                                                                  -            0

I alt                                                                                                     kr.   5.000

Opsparing                   kr.   2.500                      kr. 20.425                      kr. 24.450
-------------------------------ARKIV-------------------------------------

Driftsbudget

For perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017

                                              Foreningen       Vejfond          Drænfond                         

Indtægter:

Kontingent                            kr. 12.400            kr. 34.650         kr.  24.800

Rente og udbytte                   -     1.500          -            0        -            0

I alt                                      kr. 13.900             kr. 34.650         kr.  24.800

 

Udgifter:

Generalforsamling                  kr.   4.000                 --                       --    

Forsikr, kontingent                 -     1.700                 --                       --    

Administration                       -     3.500                 --                       --

Hjemmeside, kontorart.          -     1.300                 --                       --

Andet                                  -     1.000                 --                        --

I alt                                     kr. 11.500                 --                        --

 

Snerydning                                                    kr.11.000                    --

Tjæring af revner                                           -    3.000                    --

Skilte og materialer                                        -    2.000                    --

 I alt                                                             kr.16.000                    --

 Spuling af drænrør                                                             kr.   5.000

 I alt                                                                                  kr.   5.000

 

Opsparing                      kr.   2.400            kr. 18.650         kr. 19.800

 

                       

 

 

 

 

__________________ ARKIV_______________

Driftsbudget

   for   

2016

                                                                                       

Indtægter:                    Foreningen         Vejfond    Drænfond

 

Kontingent                                        kr. 12.400                   kr. 34.650          kr.  24.800

Rente og udbytte                              -        600                   -          0                  -    0

 

I alt                                                  kr. 13.000                   kr. 34.650          kr.  24.800

  

Udgifter:

 

Generalforsamling                            kr.   4.000                          --                          --

Forsikr, kontorartikler m.m.               -     2.000                          --                          --    

Administration                                 -     2.800                          --                          --

Hjemmeside, kontingent                   -     1.000                           --                         --

Andet                                           -        700                   

Snerydning                                                                     kr.     9.000

Tjæring af revner                                                             -      3.000

Skilte og materialer                                                          -      2.000

Vedligeholdelse af dræn                                                                           kr.    5.000

 

I alt                                             kr. 10.500                kr.   14.000            kr.   5.000

 

Resultat                                    kr.   2.500                kr.   20.650             kr. 19.800

                    

_________________________________

ARKIV 

 

Driftsbudget

 

for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

 

                                                     Foreningen                 Vejfond               Drænfond                                    

 

Indtægter:

 

Kontingent                                        kr. 12.400                kr. 25.200          kr.  24.800

Rente og udbytte                              -        300                  -            0           -            0

 

I alt                                                  kr. 12.700                 kr. 25.200          kr.  24.800

 

 

Udgifter:

 

Generalforsamling                            kr.   3.000                                  --                                --

Forsikr, kontorartikler m.m.               -    2.000                                  --                                --    

Administration                                  -     2.400                                  --                                --

Hjemmeside, oprettelse                    -     1.000                                  --                    --

Andet                                               -        300                                   --                               --

Snerydning                                       -      8.000                                  --                                --

I alt                                                  kr. 16.700                                   --                               --

Fjernelse af græskanter                                                         kr.  5.000                         --

Tjæring af revner                                                                   -    2.000                         --

Nye skilte                                                                               -    2.000                         --

I alt                                                                                       kr.  9.000                         --

Spuling af drænrør                                                                                          kr.   5.000

I alt                                                                                                                kr.   5.000

 

Resultat                                           kr.  -4.000                     kr.  16.200           kr. 19.800