Kontingent for Lyshøj Grundejerforening

KONTINGENT for 2021

 

Kontingentet for 2021 blev på generalforsamlingen fastsat til kr. 1.700 pr. parcel.

Det blev vedtaget at kr. 750 afsættes til vedligeholdelse af veje, kr. 750 til dræn og kr. 200 til foreningens almindelige drift.

 Det forfalder 1. april og kan indbetales til

 Danske Bank, reg.nr. 1551 kto. nr. 8172706  eller

 Nordea, reg.nr. 2255 kto.nr. 8145642826

 

Med venlig hilsen

 kassereren -----------------------------------------------ARKIV-----------------------------------------------------------

 

Kontingentet for 2020 er fastsat til kr. 1.150 pr. parcel og til betaling senest 1. april 2020

Danske Bank, reg. nr. 1551 kto.nr. 8172706

 Nordea, reg. nr. 2255 kto.nr. 8145642826

 

ARKIV---------------------------------------------------

Kontingentet for 2016 blev på generalforsamlingen i 2015 fastsat til kr. 1.150 pr. parcel

Danske Bank, reg. nr. 1551 kto.nr. 8172706

 Nordea, reg. nr. 2411 kto.nr. 8145642826