Standardside

Forslag til generalforsamlingen d. 22.-8.-2021

Bilag-6

 

På sidste års generalforsamling enedes man om at forhøje kontingentet med 550 kr. for at spare op til en større istandsættelse af vejene.

Men i referatet fra generalforsamlingen står der, at kontingentet fastsættes med 200 kr. til foreningen samt 750 kr. til henholdsvis veje og dræn

Det vil sige, at forhøjelsen nu deles ligeligt, og efter min opfattelse var det ikke hensigten med forhøjelsen. 

 

I dag er fordelingen

200 kr. til foreningen

750 kr. til dræn

750 kr. til veje

 

Jeg foreslår derfor, at kontingentet fastsættes til: 

200 kr. til foreningen

475 kr. til dræn

1025 kr. til veje (nemlig de tidligere 475 kr. samt forhøjelsen på 550 kr. = 1025 kr.) 

 

 

Venlig hilsen

Alice Kruse