KLIK på CTRL og + for at forstørre.

Matrikelkort
Matrikelkort med husnumre
Lavnings kort. Mulig dannelse af søer ved tilstoppet drænrør
Ældre højdekort. Et nyere og mere detaljeret er ved at blive fundet
Et oversigtskort
Luftfoto med dræn og privat grøft højdekurver. Se næste foto.
Se forrige foto
Udsnit af det store oversigt kort